Algemene Voorwaarden

  • Verzenden & Levertijd
  • Privacy
  • Retourzendingenn
  • Vervangende artikelen
  • Aanbod & Prijzen
  • Betaling
  • Niet goed, geld terug
Verzenden & Levertijd
De kostenberekening van de verzendkosten geschied op basis van het gewicht van het bestelde artikel of artikelen. Zendingen binnen Nederland worden bezorgd door Selektvracht/DHL of, indien gewenst, door Post NL. Voor Post NL bedragen de verzendkosten vanaf € 6.95.

De  levertijd van de artikelen is afhankelijk van de voorradigheid. Voorradige artikelen worden binnen enkele dagen geleverd. Niet voorradige artikelen kunnen niet worden verzonden. Voor deze artikelen wordt het corresponderende bedrag teruggestort of een alternatief aangeboden. De levertijd gaat in na ontvangst van betaling. 
Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook overschreden wordt, zal Pallas Fantasy de koper daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de koper terugbetaald.
Privacy
We stellen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Retourzendingen
Indien u het ontvangen artikel niet wilt houden, mag u deze binnen 7 dagen terugsturen naar Pallas Fantasy (Wet koop op afstand art. 6:271 BW). Het artikel mag alleen worden teruggezonden als deze ongebruikt is. Koper is verplicht het artikel in de orginele, onbeschadigde doos te retourneren.
Retourzendingen zijn voor risico en kosten van de koper. Rembourszendingen worden niet aangenomen. 
Vervangende artikelen
Pallas Fantasy neemt de verantwoordelijkheid op zich voor tijdens transport beschadigd geraakte artikelen (alleen voor zendingen in Nederland). De beschadigd geraakte artikelen kunt u, na overleg met de Klantenservice van Pallas Fantasy (service[at]pallasfantasy[dot]nl), naar Pallas Fantasy retourneren waarna Pallas Fantasy het artikel vervangt zonder extra kosten. Indien het artikel niet kan worden vervangen, wordt u in de gelegenheid gesteld om een vervangend artikel uit te zoeken. 
Is er geen vervangend artikel geschikt? Dan ontvangt u het aankoopbedrag terug.
Deze service kan alleen binnen Nederland kosteloos worden geboden.
Aanbod & Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. Alle aanbiedingen van Pallas Fantasy zijn vrijblijvend en Pallas Fantasy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pallas Fantasy. Pallas Fantasy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pallas Fantasy dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling. .
Betaling
Pallas Fantasy biedt verschillende betalingsmogelijkheden: 
Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan verzonden nadat uw betaling bij Pallas Fantasy binnen is.
iDeal: Met iDeal kunt u in de veilige omgeving van uw eigen bank betalen.
Paypal: Via Paypal kunt u met uw Paypal tegoed, met uw bankrekening of met uw creditcard betalen.
U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar bankrekening 68.36.65.235 tnv Pallas Fantasy te Nieuwehorne. 
Niet goed, geld terug
Pallas Fantasy staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Pallas Fantasy betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten. De koper kan Pallas Fantasy ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de koper zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij Pallas Fantasy. De koper is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Pallas Fantasy. De koper zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden. 

Koper heeft gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen en het product op eigen kosten aan Pallas Fantasy te retourneren. Ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen! Retourzendingen dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice via service[at]pallasfantasy[dot]nl Na ontvangst krijgt u binnen veertien (14) dagen het volledige aankoopbedrag teruggestort.