Egypte

Subcategorieën

 • Bastet
  Bastet (oorspronkelijk: Bast, ook Pasht, Ubasti en Bubastet) was in de Egyptische mythologie een vruchtbaarheidsgodin, voorgesteld als een kat. In haar oudste vorm kon ze ook zijn weergegeven met een leeuwinnenhoofd en een ankh-kruis. Het is de godin van vreugde, dans, muziek en feest.
 • Amenhotep
  Amenhotep III was een farao van de 18e Dynastie, van de Egyptische Oudheid. Zijn naam Amenhotep betekent: \"Amon is tevreden\", zijn tweede bekende naam betekent: \"De heer van waarheid is Ra\".
 • Anubis
  Anubis was een god in de Egyptische mythologie. Hij werd afgebeeld met het hoofd van een jakhals of als een jakhals. Jakhalzen waren aaseters en waarschijnlijk zou de associatie met dit dier eerder geweest zijn om de doden te beschermen van vernietiging.
 • Khnum
  Khnum (of Khnemu) is een god uit de Egyptische mythologie. Hij wordt vooral afgebeeld met de kop van een ram met rechte horens. Khnum is een aspect van de oppergod, de Schepper Kheperi-Ra-Tum.
 • Cleopatra
  Cleopatra VII Philopator (januari 69 v.Chr. – 12 augustus 30 v.Chr.) was koningin van het oude Egypte, het laatste lid van de Ptolemaeïsche dynastie en dus de laatste Hellenistische heerseres van Egypte. Ze is verreweg de bekendste van de vele gelijknamige Egyptische vorstinnen en wordt gewoonlijk kortweg als Cleopatra aangeduid.
 • Achnaton
  Achnaton, zoon van Amenhotep III \r\nAmenhotep IV, Achnaton, Echnaton of Akhenaten was een bekende farao van de 18e Dynastie van het Oude Egypte. Hij is bekend geworden met de naam Amenhotep: \"Amon is tevreden\", en zijn tweede naam betekent: \"Volmaakt zijn de manifestaties van Ra, enige van Ra\". Hij liet zijn naam veranderen in Achnaton wat betekent: Hij die de zonneschijf welgevallig is.
 • Ibis
  De heilige ibis werd in het oude Egypte vereerd als symbool van de god Thoth.
 • Nefertiti
  Nefertiti (ook wel Nefertete, Nofretete) was koningin van de 18e Dynastie van Egypte en heerste als Grote koninklijke vrouwe aan de zijde van Achnaton, de farao die over Egypte regeerde aan het begin van het Nieuwe Rijk, van 1352 v.Chr. tot 1338 v.Chr., tijdens de Amarna periode.\r\nDe naam \'Nefertiti\' betekent iets zoals: De mooie vrouw is gekomen.
 • Piramides
  De eerste Egyptische piramide is ruim 4500 jaar geleden gebouwd als grafmonument voor een Egyptische farao, de toenmalige heersers van het oude Egypte. Zijn opvolgers volgden hem in deze begraafwijze en zij werden net zoals hun voorganger na hun dood gemummificeerd en met kostbaarheden en persoonlijke bezittingen in het binnenste van een piramide gelegd. In totaal zijn er circa tachtig piramiden bewaard gebleven, gebouwd over een periode van ongeveer duizend jaar.
 • Diversen
  Diverse Egyptische artikelen
 • Hathor
  Egyptische Godin Hathor, Moedergodin in de Egyptische Mythologie, ook wel Moet, aspect van Sehkmet
 • Horus
  Horus de valkgod in de Egyptische Mythologie
 • Imhotep
  Imhotep, ook Immutef, Im-hotep, of Ii-em-Hotep
 • Isis
  Isis (Grieks) of Aset (Egyptisch Au Set), godin van de Egyptische mythologie, Moedergodin en symbool van vruchtbaarheid.
 • Neith
  Egyptische Godin Neith, moedergodin.
 • Nephthys
  Nephthys (Grieks), Nebthet of Nebet-het (Egyptisch wat wil zeggen \'vrouwe van het huis\') is in de Egyptische mythologie de godin van de onderwereld en de geboorte.
 • Osiris
  Osiris is een godheid uit de Egyptische mythologie. Hij was de zoon van Geb, de god van de aarde, en diens zuster Noet, godin van de hemel. Hij werd de eerste koning van het Oude Egypte. Zijn vrouw, tevens zijn zuster, was Isis. Met haar behoort hij tot de Enneade van Heliopolis. Zijn \'zoon\' is Horus en zijn dochter Bastet. Volgens oude verhalen was Osiris uit de hemel gekomen en werd hij de eerste koning (farao) van Egypte.
 • Ptah
  Ptah, ook gespeld als Peteh was de lokale godheid van de stad Memphis. Er is een versie van het Egyptisch scheppingsverhaal waarin niet de zonnegod Ra de god van de schepping is, maar Ptah.
 • Ra
  Ra of Re was de zonnegod van de Egyptische mythologie. Hij was één van de meest vereerde en belangrijkste goden van de Egyptische mythologie. Hij was de scheppergod, heerser van de hemel, heerser van de aarde.
 • Ramses
  Ramses II of Ramses de Grote (ca. 1300 v.Chr. - 1213 v.Chr.) was de derde farao van de 19e dynastie uit de Egyptische Oudheid.
 • Sekhmet
  Sekhmet (de Machtige), ook Sakhmet, Moet-Sekhmet of Hathor-Sekhmet, is een godin uit de Egyptische mythologie, ook wel het Oog van Ra genoemd. Ze is de vrouw van Ptah.\r\nSekhmet is de destructieve vorm van de godin Hathor of Moet, en de dochter van Ra. Ze wordt vaak afgebeeld met een leeuwinnenkop. Sekhmet kon ziekten veroorzaken, maar werd ook vaak aangeroepen om een ziekte te genezen.
 • Scarabee
  De scarabee werd in de Egyptische mythologie als een heilig dier beschouwd. De Egyptenaren dachten dat de kevers spontaan uit mestballen ontstonden, omdat men toen nog niet wist dat de kever eieren legt in de mest en dat de larve in de mestbal verpopt en uitkomt.
 • Selket
  In het Oude Egypte was Selket een goedaardige godin die werd afgebeeld als een vrouw met een schorpioenhoofd of een schorpioen met een vrouwenhoofd. Soms wordt ze afgebeeld zonder staart.\r\nZe beschermde de mensen op aarde tegen giftige beten en waakte met de andere beschermgodinnen Isis, Neith en Nephtys en de vier zonen van Horus over de canopen met de ingewanden van de overledene.
 • Seth
  In de Egyptische mythologie was de god Seth de broer van Osiris. Hij vermoordde zijn broer en sneed zijn lijf aan stukken die hij over alle nomen (gewesten) van Egypte verspreidde. Isis zocht de lichaamsdelen weer bij elkaar maar vond het oog van Osiris niet; deze was opgeslokt door een vis. Zij maakte het oog na uit klei en door haar bedrevenheid en met de magie van Thoth slaagde zij erin om zwanger te worden. Hieruit kwam haar zoon Horus voort. Deze streed met Seth en versloeg hem. Seth behoort net als zijn vrouw Nephthys tot de Enneade van Heliopolis\r\nSeth werd gezien als de god van de woestijn, chaos, onvruchtbaarheid, van stof en kale grond en als een vijand van de mens. Hij wordt afgebeeld als een mens met een dierenkop.
 • Sobek
  Sobek of Sebek is een god uit de Egyptische mythologie. Hij is de God van het water, de Nijl is ontstaan uit zijn zweet. Hij had de kop van een krokodil en symboliseerde de vruchtbaarheid van de Nijl en de kracht van de farao\'s.\r\n In latere tijden werd Sobek gezien als incarnatie van de god Amon. Op afbeeldingen is hij uitgebeeld als een man met een krokodillenkop of een (gemummificeerde) krokodil. Vaak draagt Sobek op zijn hoofd de zonneschijf met een cobra. Synoniemen: Suchos, Sebek, Sebek-Ra, Sochet, Sobk, Sobki, Soknopais.
 • Sfinx
  Een sfinx werd in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter. De afbeelding van de sfinx werd gebruikt om vijanden angst aan te jagen. Als tweede was de sfinx symbool voor \'de wachter van de zon\'. Hij werd ook vereenzelvigd met Horus, de farao, en de zon zelf.
 • Thoth
  Thoth of Djehoety was de Egyptische god van de maan, de magie, de kalender, de schrijfkunst en de wijsheid. Hij had volgens de mythologie het schrift uitgevonden en die kennis doorgegeven aan de mensheid. Hij trad op in de onderwereld bij het wegen van het hart, noteerde het oordeel van Maät en bracht de overledene tot bij Osiris. Hij werd vaak afgebeeld met een ibiskop
 • Toetanchamon
  Toetanchamon, of Toetankhamon zoals de nieuwe spelling voorschrijft, was een farao van de 18e Dynastie van het Oude Egypte.\r\n Zijn beroemdheid is vooral te danken aan het zeldzame feit dat zijn graf, toen het in 1922 door Howard Carter werd gevonden, vrijwel ongeschonden bleek te zijn. Het voor een farao kleine graf bevatte meer dan 3500 kunstvoorwerpen die nog zeer intact waren. Toetanchamon was slechts negen jaar oud toen hij farao werd en ook nog erg jong toen hij stierf (19 jaar oud). Hij groeide op in de stad Amarna. Aanvankelijk was zijn naam niet Toetanchamon maar Toetanchaton, naar de Egyptische god Aton, een zonnegod.
 • Maat
 • Chons

Er zijn 27 producten.

Item 1-24 van 27 in totaal item(s)

Actieve filters