Toetanchamon

Toetanchamon, of Toetankhamon zoals de nieuwe spelling voorschrijft, was een farao van de 18e Dynastie van het Oude Egypte.\r\n Zijn beroemdheid is vooral te danken aan het zeldzame feit dat zijn graf, toen het in 1922 door Howard Carter werd gevonden, vrijwel ongeschonden bleek te zijn. Het voor een farao kleine graf bevatte meer dan 3500 kunstvoorwerpen die nog zeer intact waren. Toetanchamon was slechts negen jaar oud toen hij farao werd en ook nog erg jong toen hij stierf (19 jaar oud). Hij groeide op in de stad Amarna. Aanvankelijk was zijn naam niet Toetanchamon maar Toetanchaton, naar de Egyptische god Aton, een zonnegod.

Geen producten beschikbaar.

Blijf kijken! Meer producten worden hier getoond als ze worden toegevoegd.